Forum Powerizer Polska - Wybij si? z t?umu!
Oficjalne forum o Powerizer - nowym sporcie ekstremalnym! Wybij si? z t?umu! Powerizer umo?liwia skakanie 2metry w gór?, bieganie 30km/h i robienie 3metrowych kroków!

Wybór Odpowiedniego Modelu - Czy moje powerisery s? dla mnie dobre?

Ethiraa - 2015-08-31, 17:10
Temat postu: Czy moje powerisery s? dla mnie dobre?
Witam!
Chcia?abym zasi?gn?? informacji i rady, otó?: Od dawna ju? powerisery ?ni?y mi si? po nocach, lecz z racji tej jak?e nietaniej zabawy odk?ada?am zakup w niesko?czono??. Ostatnio natrafi?am na og?oszenie, u?ywanych powerków w przyst?pnej dla mnie cenie i uleg?am impulsowi.
Jest to wersja Standard M80. Ja natomiast wa?? zaledwie 55 kg. Przyznam, ?e mia?am do?? ma?e rozeznanie w temacie i nie s?dzi?am, ?e modele s? a? tak zró?nicowane pod wzgl?dem wagi.
Prosz? mi powiedzie?, czy stanowi to du?y problem? Zaznacz?, ?e raczej nie b?d? przeznaczone do celów wysoce ekstremalnych (na pewno nie do skakania na ponad dwa metry). Ale powiedzmy - do zoptymalizowanego u?ytkowania. Póki co- stawiam pierwsze kroki (niezbyt szybko, niezbyt wysoko), ponadto- nie mam porównania, wi?c te? ci??ko mi oceni?, jak mocno wp?ynie to na komfort u?ytkowania przeze mnie tego sprz?tu.
PROSZ? O OPINIE! :)

lukassus - 2015-09-02, 18:16

Ethiraa - witamy na najbardziej rozskakanym forum!

Dedykowanym sprz?tem dla Ciebie jest Poweriser Advance PR5070. Teraz jest sprzedawany jako Poweriser Advance, przy zakupie podajesz swoj? wag? i dobieramy najlepszy sprz?t dla Ciebie.

To co masz jest to stary sprz?t, Powerizer. Jak podasz mi na priv nr seryjny, spróbuj? zidentyfikowa? z którego roku on pochodzi. Spr??yny w M80 s? dla osób do 80kg, bior?c jednak pod uwag? ich wiek, mo?na przypuszcza?, ?e s? ju? rozskakane (czyt. mi?kkie, cho? mog? tutaj nie mie? racji).

To rekreacji ten sprz?t jest w porz?dku. Sama czujesz najlepiej, czy dobrze Ci si? na nim sp?dza czas czy nie.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group