Forum Powerizer Polska - Wybij si? z t?umu!
Oficjalne forum o Powerizer - nowym sporcie ekstremalnym! Wybij si? z t?umu! Powerizer umo?liwia skakanie 2metry w gór?, bieganie 30km/h i robienie 3metrowych kroków!

Sprz?t - oryginalny Powerizer

lukassus - 2008-04-24, 18:22
Temat postu: oryginalny Powerizer
Zainspirowany tym co ostatnio zobaczy?em pisz? tego posta.

Pragn? stanowczo przestrzec wszystkich przed ró?nego rodzaju sprzedawcami w Polsce, który nadu?ywaj? nazwy "Powerizer" i sprzedaj? po prostu tanie buble.

Powerizer to Powerizer i wy??cznie autoryzowani sprzedawcy Powerizer Polska posiadaj? oryginalny sprz?t (zadzwo? do Powerizer Polska aby zweryfikowa? sprzedawc?).

Sprawa jest powa?na, poniewa? chodzi tu o Wasze zdrowie a w skrajnych przypadkach i ?ycie.

Przypominam: Powerizer jest urz?dzeniem w pe?ni bezpiecznym, popularnym na ca?ym ?wiecie, autoryzowanym przez wynalazc? i sprzedawanym zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej (znak CE).

Nie oszcz?dzaj na zdrowiu, wybierz sprawdzony sprz?t.

Rozwijaj?c temat szczególnie polecam lektur? tych krótkich notek: tej i tej.

Barchom - 2008-04-25, 14:21

Na allegro sprzedawcy w tytule aukcji podaj? ró?ne nazwy do urz?dzenia, które sprzedaj?. Niektórym mo?e to zawróci? w g?owie czy to orygina? czy te? nie...
lukassus - 2008-04-25, 14:31

Raz jeszcze podkre?lam - Powerizer sprzedaje wy??cznie POWERIZER Polska i autoryzowani partnerzy (zadzwo?, by sprawdzi? sprzedawc?).
Grace - 2008-04-25, 19:58

a tych dziwnych sprzedawców na allegro mo?na zg?asza? allegro, bo regulamin zabrania sprzedawania podróbek jako oryginalnych. Mog? sobie pisa? co chc?, ale nie maj? prawa u?ywa? nazwy Powerizer, jako w?asnej
Edek - 2008-04-25, 23:00

Tyle tylko ?e nie u?ywaj? tej nazwy. Lub bardzo sprytnie wplataj? j? w opis np. " na powerizerze mo?na wykonywa? 2 metrowe skoki...", "powerizer jest bezpieczny..." ale nie ma tam s?owa o tym ?e towar oferowany to powerizer. Najlepiej wej?? na strone producenta i tam, sprawdzi? jakie firmy i jakie nazwy s? u?ywane przy handlu ORYGINALNYMI szczude? kami skoczkami :D
Platonow - 2008-05-03, 19:31
Temat postu: Hmm...
A s? jacy? sprzedawcy "w terenie"? Tzn... Chodzi mi o to czy gdzie? w Toruniu i okolicach jest sklep sprzedaj?cy Powerizery? Chcia?bym najpierw obejrze? to cacko :) :cool:
lukassus - 2008-05-04, 23:04

Platonow - wkrótce b?dzie altergrawitacja i tam b?dziesz mia? szans? to cacko obejrze? :)
lukassus - 2009-01-19, 12:35

Raz jeszcze chcia?bym stanowczo przestrzec przed sprz?tem w?tpliwej jako?ci i pochodzenia. Ostatnio takie produkty pojawiaj? si? na rynku.

Dok?adnie czytajcie co to za produkt, do czego s?u?y, z czego jest zbudowany itd., ogl?dajcie zdj?cia i porównujcie z tymi na forum.powerizer.pl i powerizer.pl. Sprawd?cie sprzedawc?. To bardzo wa?ne!

Pami?tajcie, ?e:
- nie ma uniwersalnych spr??yn (np. dla osób o wadze od 50kg do 120kg);
- rama Powerizer jest zbudowana z wysokojako?ciowego aluminium (nie ze stali!);
- Powerizery posiadaj? spr??yny (NIE amortyzatory!);
- tylko Powerizer pro ma ruchom? stopk? (wi?cej o ruchomych stopkach na forum);

Cz?sto firmy/osoby, które próbuj? sprzedawa? produkty podobne do Powerizer, kompletnie nie znaj? si? na rzeczy a swoj? ignorancj? dla klienta okazuj? m.in. przez niedba?e t?umaczenia z kiepskiego angielskiego przez darmowe translatory, przez co mo?emy by? ?wiatkami takich oto pere?ek:

Cytat:
Urz?dzenia nie powinny u?ywa? osoby ma?o odporne na upadki


Bezpiecznych zakupów!

Drwall - 2009-12-05, 16:47

*** co to jest? PIERWSZE S?YSZE O POWERSKIP a wygl?da mi troche jak powerizer
Butla1994 - 2009-12-05, 17:01

Mo?e i wygl?da na Powerizer ale to jest podróbka, czyli Powerskip. Wida? ?e rama jest o wiele bardziej b?yszcz?ca i gumy s? zwulkanizowane z kopytkiem w dodatku s? ?ó?te.
lukassus - 2009-12-07, 09:20

opis sprzedaj?cego:
Cytat:
.Dosprzedania mam buty do skakania firmy POWERSKIP.Buty sa nowe ani razu nieuzywane.Do zestawu dodatkowo jest jeszcze komplet ochraniaczy.Buty te sa dla ludzi o wadze od 70-90 kilogramow.Dla kogos kto lubi wyzwania i adrenaline niema nic lepszego...

foto pirackiego skyrunner:
dla porównania stare, oryginalne pude?ko Poweriser [rok 2005-2006]:


jak pozna? piracki sprz?t do skakania skyrunner:
1. kolorowa rama;
2. kolorowa naklejka na spr??ynie;
3. podszywanie si? pod inne znane marki;
4. najcz??ciej wykorzystywanie kilku ró?nych marek w opisach;
5. kopiowanie zdj?? i grafiki innych marek (tutaj jest klasyczny tego przyk?ad).

I kilka wa?nych uwag:
1. To co widzicie powy?ej, to Skyrunner, który kopiuje Poweriser i podszywa si? pod niemieck? mark? Powerskip.
2. Powerskip to droga, niemiecka marka skacz?cych szczude?, która posiada ogólnie dobra opini? i jest wykorzystywana g?ównie przez profesjonalistów.
3. Najcz??ciej nie mo?na obwinia? o dezinformowanie sprzedawców, gdy? oni sami cz?sto maj? fa?szywe informacje podane przez producenta pirackiego sprz?tu. Jedyne, o co mo?na mie? pretensje, to nie sprawdzenie tych informacji.
4. Tak pude?ko jak i sam sprz?t s? sprzed kilku lat (2005-2006).

Oto jak wtedy wygl?da? Poweriser:


wi?cej o podobnych procederach poczytacie na www.skyrunnery.pl

Pami?taj! Masz w?tpliwo?ci do do oryginalno?ci, jako?ci, legalno?ci sprz?tu - skontaktuj si? z nami. Posiadamy najwi?ksze do?wiadczenie i zawsze bie??ce informacje.


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group