Forum Powerizer Polska - Wybij si? z t?umu!
Oficjalne forum o Powerizer - nowym sporcie ekstremalnym! Wybij si? z t?umu! Powerizer umo?liwia skakanie 2metry w gór?, bieganie 30km/h i robienie 3metrowych kroków!

Gdzie kupi? Powerizer - Skyrunner

Kar - 2008-11-14, 16:50
Temat postu: Skyrunner
No wi?c, kto? wie czym si? ró?ni powerizer od skyrunnera? Czy jakie? powa?ne ró?nice mi?dzy nimi s? czy jest to mo?e praktycznie to samo , tylko pod inn? nazw??
waldiwaldi - 2008-11-14, 16:59

Jak chcesz kupi? skyrunnera, to nie radz?. Sprz?t z powerizer.pl ma gwarancj? na 12 miesi?cy. Poza tym skyrunner ma badziewne wi?zania i spr??yny z w?ókna szklanego, a na powerizer.pl masz sprz?t ze spr??ynami z w?ókna w?glowego, które jest lepsze jako?ciowo i wytrzyma?o?ciowo od szk?a. Poza tym znaj?c ?ycie Luk usunie ten temat, wi?c nie wiem po co ci to t?umacz?. Radz? najpierw czyta? REGULAMIN FORUM
Kar - 2008-11-14, 17:13

Dobra , dzi?ki za odpowied?.
lukassus - 2008-11-14, 21:17

Problem ze skyrunnerem jest jeden podstawowy: tak na prawd? nie wiadomo, co si? kupuje. Jest kilkana?cie ró?nych producentów w Chinach, i co najmniej kilkudziesi?ciu dystrybutorów, którzy podszywaj? si? pod Powerizer, Poweriser, Powerskip, kopiuj? logo, zdj?cia, teksty - wszystko. Jest to bardzo widoczne równie? w Polsce na tle Powerizera (wszyscy wzoruj? si? na POWERIZER Polska).
Kupuj?c Skyrunner to tak jakby gra? w rosyjsk? ruletk? (a mo?e si? uda).

www.skyrunnery.pl

lukassus - 2009-05-15, 12:37

co przypomina Wam ta wersja logo Skyrunner:wskazówka:


dlatego wynalazca walczy o to, aby nielegalnie produkowany sprz?t spotyka? taki los (zwró? uwag?, jakie logo maj? Skyrunnery na filmie - te? kopia!).

lukassus - 2009-06-30, 17:54

USA, Skyrunners and spring breakage:


lukassus - 2010-06-08, 20:23

My?l?, ?e warto doda? kilka s?ów dot. wszelkich skacz?cych produktów nazywanych Skyrunner i skutecznie Wam o/doradzi?, czy to kupowa?, czy nie. Kilka dni temu po raz kolejny rozmawia?em z producentem Skyrunnerów. Wracaj?c do tematu jako?ci us?ysza?em krótko: "nie jest super".

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group